Organizácia a spracovanie údajov (ÚINF/PDB1/15)

Predmet je povinný pre študentov druhého ročníka magisterského stupňa odboru Informatika na PF UPJŠ.

Cieľom predmetu je predstaviť fungovanie relačných databázových systémov a umožniť tak efektívnu optimalizáciu databázového návrhu a dopytov.